Nieuwe beweegnorm

Het ministerie van VWS maakt een nieuwe beweegnorm. Een half uur sporten en de rest van de dag op kantoor of in de auto zitten is niet genoeg. We worden er niet gezond van. Lees verder

Meer ongevallen onder jongeren na schoolvakantie

6-9-2016 In de maanden na de schoolvakanties is er in Flevoland een duidelijke stijging te zien in het aantal verkeersongevallen waarbij jongeren betrokken zijn. De meeste ongevallen gebeuren als jongeren naar school gaan of van school komen. Op dinsdagen tussen 15 en 16 uur in de middag gebeuren de meeste ongevallen met jongeren. De meeste ongelukken gebeuren op de fiets en jongeren van 17 jaar oud zijn het vaakst slachtoffer. Bijna de helft van alle jongeren eindigt in het ziekenhuis na een ongeval. Lees verder

Lichamelijke inactiviteit drukt zwaar op economische groei

29-8-2016 Lichamelijke inactiviteit kost de wereldeconomie jaarlijks miljarden US dollars aan extra gezondheidszorg en verloren productiviteit. Het wereldwijde probleem van een inactief leven leidt onder meer tot ziekten als ouderdomsdiabetes, hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker.  Lees verder

Klachten jeugdzorg groeit

29-8-2016 Volgens het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg zijn er veel klachten over de vervelende manier waarop ouders en jongeren worden behandeld en de gebrekkige informatievoorziening door jeugdhulpinstanties en gemeenten. Lees verder

Hulpvraag groeit

29-8-2016 Volgens het Leger des Heils wordt ondanks de economische groei een groter beroep op zijn hulpverlening gedaan. Dit is met name zichtbaar in het ambulante werk, de buurtgerichte activiteiten en kledingwinkels. Lees verder

Alcoholgebruik onder 65-plussers

18-8-2016 De hoogopgeleide drinker van 65 jaar of ouder valt het vaakst in de categorie overmatige drinker. Ze geven zelf aan dat ze vaker stevig drinken dan hun laagopgeleide leeftijdsgenoten en ook vaker dan de jongere hoogopgeleiden. Lees verder

Gezondheidsonderzoek in september van start

22-8-2016 In september gaat de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van start. Het onderzoek is gericht op de gezondheid en leefstijl van volwassenen vanaf 19 jaar en wordt uitgevoerd door alle regionale GGD'en. Lees verder

Vorige
GGD Flevoland (29-03-2022). Nieuwe beweegnorm. Geraadpleegd op 04-10-2022 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2016/09/13/nieuwe-beweegnorm/