Hulpvraag groeit

29-8-2016 Volgens het Leger des Heils wordt ondanks de economische groei een groter beroep op zijn hulpverlening gedaan. Dit is met name zichtbaar in het ambulante werk, de buurtgerichte activiteiten en kledingwinkels. Lees verder

Alcoholgebruik onder 65-plussers

18-8-2016 De hoogopgeleide drinker van 65 jaar of ouder valt het vaakst in de categorie overmatige drinker. Ze geven zelf aan dat ze vaker stevig drinken dan hun laagopgeleide leeftijdsgenoten en ook vaker dan de jongere hoogopgeleiden. Lees verder

Gezondheidsonderzoek in september van start

22-8-2016 In september gaat de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van start. Het onderzoek is gericht op de gezondheid en leefstijl van volwassenen vanaf 19 jaar en wordt uitgevoerd door alle regionale GGD'en. Lees verder

Vorige
GGD Flevoland (03-11-2016). Hulpvraag groeit. Geraadpleegd op 16-01-2021 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2016/09/13/hulpvraag-groeit/