Gezonde voeding positief effect op patiënt met reuma en MS

5-12-2017 Het eten van onbewerkte voeding, groenten en fruit verbetert de ervaren gezondheid en het welbevinden van patiënten met reuma en Multiple Sclerose (MS). Ook het verminderen van de consumptie van suiker en koolhydraten heeft positieve effecten. Dit concluderen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut na onderzoek onder ruim 120… Lees verder

Onvoldoende vertrouwen in mantelzorgers

30-11-2017 Er moet een einde komen aan het ‘wantrouwen’ vanuit de politiek richting mantelzorgers. Door de huidige wet- en regelgeving krijgt deze groep veel te veel tegenwerking, stelt Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Lees hier het hele artikel… Lees verder

Preventie kindermishandeling is onvoldoende

21-11-2017 Gemeenten moeten zich meer richten op voorlichting van beginnende ouders over de opvoeding. Vooral als het gaat om zogenoemde risicogroepen. Maar die zijn nog te weinig in beeld bij gemeenten. En dat zorgt er voor dat preventief optreden tegen kindermishandeling achter blijft. Het beleid van gemeenten om preventief op… Lees verder

Onderzoek naar antibiotaresistentie ouderen

16-11-2017 Hoe vaak komen resistente bacteriën voor in de ouderenzorg? In 2018 starten onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een landelijk onderzoek hiernaar onder de bewoners van 300 verpleeghuizen. Het RIVM werkt in het onderzoek samen met de regionale zorgnetwerken, verpleeghuizen en medisch microbiologische laboratoria. Steeds meer… Lees verder

Kinderen eten te weinig fruit, groente en vis

20-11-2017 Veel kinderen van 1 tot 12 jaar eten minder fruit, groente en vis dan aanbevolen. Jongere kinderen eten vaker voldoende fruit, groente en vis dan de oudere kinderen. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, die het CBS afneemt in samenwerking met RIVM en het Voedingscentrum. In deze enquête beantwoordt een ouder… Lees verder

Impressie GGD Flevoland Symposium 2017

16-11-2017 Het GGD Flevoland symposium ‘De Veilige School’, dat op woensdag 15 november 2017 in de Pijler in Lelystad plaatsvond, is goed bezocht. We hebben positieve reacties ontvangen met betrekking tot de workshops en de organisatie. “Vlaggensysteem over seksueel gedrag leidt tot mooie discussies #sympggd”- Tweet @Marc Vrakking,… Lees verder

Gezondheidsmonitor 19+

14 -11-2017 In 2016 hield GGD Flevoland haar 4-jaarlijkse regionale enquête onder Flevolandse volwassenen en senioren. De inwonersgroep werd uitgebreid gevraagd naar hun gezondheid, leefstijl en welbevinden. GGD Flevoland presenteerde dit najaar de resultaten van deze ‘Gezondheidsmonitor 19+’ aan de Flevolandse gemeenten. De resultaten zijn verwerkt in een factsheet per… Lees verder

Buurtmonitor Volwassenen live!

14-11-2017 Na de buurtmonitor Jeugd staat nu ook de buurtmonitor Volwassenen live. Geavanceerde rekenmethode: De data in de buurtmonitor zijn gebaseerd op de regionale enquête die elke 4 jaar door GGD Flevoland wordt afgenomen onder Flevolandse volwassenen en senioren. Deze gegevens worden normaliter gerapporteerd op gemeente niveau, maar… Lees verder

Nieuwe cijfers Buurtmonitor Jeugd

14-11-2017 Nieuwe cijfers leefstijl en welbevinden jeugd op buurtniveau gepubliceerd. De buurtmonitor Jeugd is geüpdatet met data over schooljaar 2016-2017. Van 12 gezondheidsthema’s zijn nieuwe cijfers op buurtniveau beschikbaar. Welke buurten vallen op binnen een thema? Beleidsmakers kunnen met de buurtmonitor achterhalen welke buurten meer dan gemiddeld opvallen op… Lees verder

Vorige Volgende
GGD Flevoland (08-01-2018). Vrouwen met borstimplantaat meer risico op lymfeklierkanker. Geraadpleegd op 04-10-2022 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2018/01/08/vrouwen-borstimplantaat-meer-risico-op-lymfeklierkanker/