Print

Effect huizenbouw op inwoners Dronten en rol programmateam Leefomgeving

10 februari 2021

Een mooi artikel onlangs in de Drontenaar over de (mogelijke) invloed van woningbouw in Dronten op de leefomgeving aldaar! Onlangs is door de krant aandacht geschonken aan de geplande versnelde woningbouw in Dronten om het woningtekort in de regio Amsterdam tegen te gaan.

“Een versnelde groei van de woningbouw in Dronten heeft grote invloed op de leefomgeving” aldus het gemeentebestuur van Dronten. Daarnaast kaart het bestuur aan dat in de plannen van het college de groei van Dronten wordt opgenomen in een nieuwe ‘integrale visie op de leefomgeving’.

Via het themaplan Gezonde Leefstijl Dronten oefent GGD Flevoland invloed uit op de totstandkoming van een dergelijke integrale visie.

Hieronder twee voorbeelden:

Verminderen alcoholconsumptie
Vanwege de behoefte om alcoholconsumptie te verminderen rond sportverenigingen, zijn i.s.m. verschillende partners afspraken gemaakt die worden getoond op een daarvoor ontworpen alcoholbord. GGD Flevoland is samen met welzijnsorganisatie De Meerpaal aanjager van dit bord.

Kijk hier voor meer informatie

Stimuleren gezonde leefstijl
Een gezonde leefstijl wordt bij bewoners gestimuleerd door samen met hen te bepalen hoe gezond en sportief bewegen in de nabije omgeving mogelijk wordt gemaakt, o.a. via Samen Actief. Inwoners van de gemeente Dronten kunnen hun idee indienen en maken kans op een financiële bijdrage. Er is een bedrag van € 3.000,- beschikbaar om één of meerdere ideeën te ondersteunen.

Kijk hier voor meer informatie over Samen Actief

Ga hier naar het  artikel in de Drontenaar

GGD Flevoland (13-07-2021). Effect huizenbouw op inwoners Dronten en rol programmateam Leefomgeving. Geraadpleegd op 30-03-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2021/02/09/effect-huizenbouw-op-inwoners-dronten-en-rol-programmateam-leefomgeving/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail