Print

Lokale uitbraak mazelen op Urk is voorbij

14 oktober 2019

De mazelenuitbraak, die sinds juni op Urk heerste, is voorbij. Na de zomervakantie is er geen opleving van de uitbraak gekomen; de laatste melding is eind augustus ontvangen.

Begin juni 2019 werden de eerste meldingen van mazelen op Urk ontvangen bij GGD Flevoland. De eerste patiënt heeft de ziekte waarschijnlijk opgelopen in België.

Aantal mensen met mazelen
In totaal zijn er 32 meldingen gedaan van mazelen, waarvan er 20 laboratorium bevestigd werden en 12 gediagnosticeerd werden op basis van een epidemiologische link. Dit aantal is een onderschatting van de werkelijk aantal doorgemaakte mazelen infecties. De meeste patiënten kwamen uit Urk en omgeving, 4 patiënten waren woonachtig buiten Urk maar hadden een epidemiologische link met de uitbraak op Urk. Er waren geen ziekenhuisopnames vanwege mazelen of complicaties daarvan. 29 patiënten waren ongevaccineerd en 23 zijn geboren in of na 2012. Er zijn ook drie gevaccineerde kinderen met mazelen gemeld: zij hebben tijdens de 2013/2014 uitbraak een vervroegde BMR-vaccinatie gekregen op de leeftijd van 6 maanden (BMR0), gevolgd door de BMR1-vaccinatie bij 14 maanden. De drie vervroegd gevaccineerde kinderen hadden alle drie een mild ziektebeeld en herstelden spoedig. Het is bekend dat een vervroegde vaccinatie (voor het eerste levensjaar) geen volledige bescherming geeft tegen mazelen op latere leeftijd. Vervroegde vaccinatie heeft als voordeel dat ernstige complicaties worden voorkomen op jonge leeftijd. Op latere leeftijd kan iemand nog steeds een milde mazelen doormaken na besmetting. De voordelen wegen tijdens uitbraak op tegen de nadelen.

Maatregelen
Tijdens deze lokale uitbraak op Urk hebben 93 kinderen een extra, vervroegde BMR-vaccinatie gekregen. Bij 35 kinderen is de reguliere eerste BMR-vaccinatie vervroegd gegeven. De uitvoering hiervan is verzorgd door Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

De eerste ziektedag van de laatste patiënt was op 26 augustus. Dat betekent dat nu twee keer de incubatietijd van mazelen verlopen is, zonder dat er nieuwe patiënten gemeld zijn. GGD Flevoland is op basis van contact met lokale huisartsen en basisscholen nagegaan dat er geen mogelijke nieuwe patiënten meer zijn. Op basis van deze gegevens is de uitbraak ten einde verklaart. De maatregel van het lokaal aanbieden van een vervroegde BMR-vaccinatie komt daarmee te vervallen.

GGD Flevoland (15-10-2019). Lokale uitbraak mazelen op Urk is voorbij. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2019/10/15/lokale-uitbraak-mazelen-op-urk-is-voorbij/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail