Print

Aanbod dementiezorg sluit niet volledig aan op behoeften

26 april 2018

Het aanbod aan dagopvang of andere dagactiviteiten voor mensen met dementie sluit niet altijd aan bij de behoeften, interesses of mogelijkheden van de betrokkenen. Ook is ondersteuning door een casemanager voor veel mantelzorgers van belang om de zorg thuis te kunnen blijven volhouden.

Dit komt naar voren in onderzoek van het NIVEL, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Mantelzorgers van dementerenden hebben behoefte aan ondersteuning van bijvoorbeeld een dementieverpleegkundige. Met deze hulp kunnen mantelzorgers hun naaste zo lang mogelijk thuis laten wonen. Maar niet in elke regio is direct een casemanager beschikbaar.

Crisishulp

Verder zijn er signalen dat de behoefte aan crisishulp toeneemt, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke opname in een verpleeghuis of acute zorg aan huis. Net als de toegenomen belasting van mantelzorgers, hangt dit mogelijk samen met het beleid om mensen langer thuis te laten wonen.

Lees hier het hele artikel

GGD Flevoland (29-03-2022). Aanbod dementiezorg sluit niet volledig aan op behoeften. Geraadpleegd op 30-03-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2018/04/30/aanbod-dementiezorg-sluit-niet-volledig-aan-op-behoeften/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail