Print

Buurtmonitor Volwassenen live!

14-11-2017

Na de buurtmonitor Jeugd staat nu ook de buurtmonitor Volwassenen live.

Geavanceerde rekenmethode:
De data in de buurtmonitor zijn gebaseerd op de regionale enquête die elke 4 jaar door GGD Flevoland wordt afgenomen onder Flevolandse volwassenen en senioren. Deze gegevens worden normaliter gerapporteerd op gemeente niveau, maar via een complexe rekenmethode die buurtcijfers voorspelt is het ook mogelijk om de data op buurtniveau weer te geven.

Welke buurten vallen op binnen een thema?
Beleidsmakers kunnen met de buurtmonitor achterhalen welke buurten meer dan gemiddeld opvallen op een specifiek thema. Handig als er geprioriteerd moet worden welke projecten of interventies in welke buurten ingezet kunnen worden. Daarnaast is het ook mogelijk om trends in de tijd te volgen.

Welke thema’s spelen in een buurt?
Professionals die gebiedsgericht werken kunnen achterhalen welke thema’s onder volwassenen opvallen in hun buurt of wijk. Hiermee kunnen actiegerichte doelstellingen of ambities geformuleerd worden binnen wijkgericht beleid. Tevens worden trends op het thema en onderliggende variabelen inzichtelijk gemaakt.

De buurtmonitor Volwassenen is een product van GGD Flevoland en brengt databronnen van GGD Flevoland en CBS bij elkaar.

GGD Flevoland (29-03-2022). Buurtmonitor Volwassenen live!. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2017/11/14/buurtmonitor-volwassenen-live/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail