Print

Nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2021

7-10-2017

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Met deze ingangsdatum kunnen gemeenten zich beter voorbereiden op de nieuwe wet.

Omgevingswet

De Omgevingswet is een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling stimuleert. Sleutelbegrippen in de toepassing van de wet zijn eenvoud, efficiency, (integrale) samenwerking, regionaal maatwerk en verbinding naar externe partners. Om dit mogelijk te maken is een wisseling van perspectief nodig. (Rijnconsult organisatieadviesbureau)

Uitgangspunten Omgevingswet

Het kabinet wil met deze wet de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen, duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren en gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid op hun eigen behoeften en doelstellingen af te stemmen. (Rijksoverheid: omgevingswet)

Door de algemene regels biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’.

Eén loket

De nieuwe Omgevingswet is bedoeld om de wet en regelgeving rond het aanvragen van vergunningen op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water te vereenvoudigen. Voor bijvoorbeeld een bouwvergunning kan de burger dan alles aan één loket regelen.

Lees hier het hele artikel

Uitstel omgevingswet biedt gemeenten kansen

Bewoners ontwikkelen Almere Oosterwold

GGD Flevoland (29-03-2022). Nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2021. Geraadpleegd op 21-03-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2017/10/09/nieuwe-omgevingswet-per-1-januari-2021/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail