Print

#DATAVIZ 2: Overmatig middelengebruik in Flevoland

Voor de tweede editie van het #DATAVIZ blog heeft GGD Flevoland cijfers geanalyseerd van overmatig middelengebruik in Flevoland. In een interactieve datavisualisatie krijgt u een overzicht van de belangrijkste bevindingen over overmatig middelengebruik in de regio, van 2013 tot en met 2016, waarbij ambulancevervoer noodzakelijk was.

De interactieve datavisualisatie is hier te raadplegen: desktop | mobiele versie. 

 

Toename overmatig middelengebruik sinds 2015, voor alle leeftijdsgroepen

Sinds het begin van de digitale rittenregistratie, in 2013, is het aantal ambulance-inzetten vanwege overmatig middelengebruik , jaarlijks aan het toenemen, tot 644 in 2016. Alcohol is de belangrijkste reden voor ambulancevervoer bij overmatig middelengebruik. Ook speelt combinatiegebruik (meerdere middelen) een rol. GHB en XTC komt minder vaak voor, met name bij patiënten van rond de 30 jaar. Met name de grotere gemeenten in Flevoland, Almere en Lelystad, dragen bij aan het totale patiënten aantal, zowel absoluut als relatief (aantal incidenten per 10.000 gemeente inwoners)

(Deze informatie is terug te vinden op tabblad ‘Highlights’)

Vooral overmatig gebruik op uitgaansavonden en op feestdagen

Zoals verwacht vinden de meeste gevallen van ambulancevervoer bij overmatig middelengebruik plaats op zaterdagavond en -nacht en op zondagnacht. Ongeveer 60% van alle gevallen vindt plaats in de nacht, in het weekend is dit nog iets hoger. Drukke perioden met veel overmatig middelengebruik rond feestdagen zijn 1 januari, eind april (Koningsdag/Koninginnedag) en begin mei (bevrijdingsfestivals). Een andere opvallende datum met veel overmatig middelengebruik is 28 juni.

(Deze informatie is te vinden bij tabblad ‘Wanneer komt het voor?’)

De meeste incidenten vanwege alcohol en combinatiegebruik, sterke toename in overmatig cannabis- en cocaïnegebruik

Voor alle gemeenten geldt dat alcohol en combinatiegebruik het meeste bijdraagt aan het totaal aantal incidenten. Daarnaast is er sinds 2013 sprake van een toename van het aantal incidenten met bijna alle middelen. Cannabis en cocaïne zijn het meest gestegen op Flevolands niveau.

(Op tabblad ‘Wat wordt gebruikt?’ is deze informatie terug te kijken)

 

Sinds 2014 belanden meer jongeren in Flevoland in de ambulance vanwege overmatig middelengebruik

Sinds 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijd waarop jongeren alcohol mogen nuttigen verhoogd naar 18 jaar. Hoewel het alcoholgebruik volgens de jongeren zelf, gemeten in de jaarlijkse jongerenenquête van GGD Flevoland (Flemovo), de laatste jaren aan het afnemen is, laten de cijfers vanuit de ambulance een ander beeld zien. In 2014 was er in eerste instantie een lichte afname van het aantal incidenten bij jongeren onder de 18 jaar (29 incidenten), maar in 2015 en 2016 is dit aantal flink toegenomen naar meer dan 50 incidenten per jaar. Ook bij de categorie jongeren tussen de 18 en 25 jaar is een toenemende trend zichtbaar. Gemeenten waar de incidenten relatief het meest voorkomen zijn Zeewolde voor de jongeren onder de 18 en Lelystad voor de jongeren tussen de 18 en 25 jaar (gemeten als aantal gevallen per 1000 jongeren). De oorzaak van deze toename kan niet in deze analyse helaas niet achterhaald worden. Omdat de stijging ook zichtbaar is in andere leeftijdsgroepen kunnen andere factoren zoals bijvoorbeeld economische aspecten niet uitgesloten worden. Landelijk is er na een jarenlange periode van een toenemend aantal incidenten met jongeren en alcohol  in 2016 voor het eerst een daling zichtbaar.

Alcohol en combinatiegebruik zijn voor bijna 80% de reden van het overmatig middelengebruik onder jongeren, er lijkt geen groot verschil te zitten tussen man en vrouw, al ligt de piek bij mannen rond het 19e levensjaar, en bij vrouwen rond het 16e levensjaar.

(Deze informatie is te vinden bij tabblad ‘Jong en alcohol’)

 

 

Noot van de redactie: Vanwege de privacy worden pas gegevens weergegeven als er minimaal vijf gevallen gevonden zijn per gemeente per jaar. Om deze reden is het voor kleinere deelgemeenten als Urk en Zeewolde niet mogelijk om alle trends te volgen.

 

Heeft u vragen over deze serie van visualisaties, of de aanpak van overmatig middelengebruik in provincie Flevoland, neem dan contact op met GGD Flevoland, egf@ggdflevoland.nl

GGD Flevoland (29-03-2022). #DATAVIZ 2: Overmatig middelengebruik in Flevoland. Geraadpleegd op 06-12-2022 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2017/05/01/dataviz-2-overmatig-middelengebruik-flevoland/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail